DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DZIECI

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DZIECI

Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu przy wykorzystaniu narzędzia ADOS-2.