KONSULTACJA PSYCHIATRY PORADA RECEPTOWA

Opis pakietu

KONSULTACJA PSYCHIATRY PORADA RECEPTOWA

Możliwość uzyskania recepty w ramach kontynuowania leczenia psychiatrycznego  w przypadku braku możliwości odbycia wizyty w placówce.

Usługa dostępna wyłącznie dla Pacjentów HARMONIA oraz Pacjentów kontynuujących leczenie w ramach placówek własnych Grupy LUX MED. 
W ramach naszej oferty masz możliwość skorzystania raz w ciągu 12 miesięcy z porady receptowej, polegającej na wystawieniu recepty na przyjmowane leki.

Porada receptowa może zostać zrealizowana jedynie w nagłych i uzasadnionych przypadkach, wykupienie usługi nie gwarantuje jej realizacji.

Ostateczną decyzję co do przepisania recepty zawsze podnajmuje lekarz.

Usługa może być zrealizowana, gdy od ostatniej wizyty w placówce nie minęło więcej niż 2 miesiące.
Usługa może zostać zrealizowana stacjonarnie lub  zdalnie - jako konsultacja telefoniczna lub konsultacja wideo.

Cena pakietu

Lista placówek