DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DOROŚLI

Opis pakietu

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DOROŚLI

Diagnoza psychologiczno-psychiatryczna w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu przy wykorzystaniu narzędzia ADOS-2 – diagnostyka dorosłych.

Zazwyczaj autyzm lub zespół Aspergera jest diagnozowany w dzieciństwie, zdarza się jednak, że do diagnozy dochodzi dopiero w życiu dorosłym.
Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju z zakresu zarówno interakcji społecznych, komunikacji i stereotypowych zachowań.
Zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu. Jego objawy są zazwyczaj dyskretniejsze niż syndromy autyzmu. Dotyczą one głównie relacji społecznych, komunikacji niewerbalnej oraz zachowania. Mogą one znacznie utrudniać funkcjonowanie w życiu dorosłym, dlatego bardzo istotne jest postawienie prawidłowej diagnozy.

W odpowiedzi na problemy społeczno-rozwojowe przygotowaliśmy pakiet Diagnoza psychologiczno – psychiatryczna w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu przy wykorzystaniu narzędzia ADOS-2.

Jego zakres obejmuje skuteczne metody diagnozowania, które są kluczowe dla podjęcia właściwej decyzji dotyczącej leczenia. Badanie ADOS-2 umożliwia określenie, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, oraz porównanie poziomu jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej. Diagnozowanie spectrum autyzmu to proces wieloetapowy. Najważniejsze, by jak najwcześniej go rozpocząć – umożliwi to zapewnienie dorosłemu większego komfortu życia.
Nasi specjaliści przeprowadzą diagnozowanie pod kątem zaburzeń rozwojowych oraz udzielą Państwu cennych porad.
Zakres pakietu obejmuje:
• konsultację psychologa – 2 wizyty,
• konsultację psychiatry – 1 wizyta,
• test psychologiczny przy zastosowaniu narzędzia ADOS-2

Pakiet realizowany w placówkach Harmonia w Warszawie i we Wrocławiu.

Cena pakietu

Lista placówek