DIAGNOSTYKA W KIERUNKU ADHD DZIECI

Opis pakietu

DIAGNOSTYKA W KIERUNKU ADHD DZIECI

Pakiet Diagnostyki Psychologiczno-Psychiatrycznej w kierunku ADHD dla dzieci powyżej 6 r.ż.

Coraz częściej obserwujemy u dzieci nadpobudliwość psychoruchową, problemy z koncentracją, impulsywność i hiperaktywność. Te zachowania mogą wskazywać na ADHD. 

ADHD wymaga jak najwcześniejszej diagnozy i terapii, ponieważ nieleczone powoduje narastanie symptomów, które w dorosłym życiu mogą prowadzić do m.in. depresji, zaburzeń zachowania, czy uzależnień. 

W odpowiedzi na problemy społeczno-rozwojowe przygotowaliśmy Pakiet Diagnostyki Psychologiczno-Psychiatrycznej w kierunku ADHD. 

Wiedząc, że diagnozowanie to proces wieloetapowy stosujemy najnowsze narzędzia takie jak test MOXO, za pomocą którego można zmierzyć rzeczywiste reakcje badanego, w zaledwie 15 minut. Test MOXO uznawany jest za najbardziej wiarygodne narzędzie do mierzenia symptomów ADHD, ponieważ został zaprojektowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności badanych dzieci w wieku 6-12 lat. 

Po postawieniu diagnozy, w ramach stałej oferty Poradni, zagwarantujemy Pacjentowi ukierunkowane wsparcie terapeutyczne. 

Zakres pakietu obejmuje: 
• test psychologiczny w kierunku ADHD – MOXO oraz wywiad diagnostyczny 
• test psychologiczny w kierunku ADHD – CONNERS 3 
• konsultację psychiatry dziecięcego  - 2 wizyty

Pakiet można zrealizować w Warszawie, Krakowie  oraz we Wrocławiu.
Pakiet ważny jest przez 6 miesięcy.

Cena pakietu

Lista placówek