PORADNICTWO ZAWODOWE / OSOBISTE

Opis pakietu

PORADNICTWO ZAWODOWE / OSOBISTE

Mentoring to ścieżka rozwijania kompetencji osobistych lub zawodowych w procesie relacji między nauczycielem, a uczniem.

Przechodząc przez ścieżkę mentoringową zostaniesz wyposażony w odpowiednią wiedzę i kompetencje, które przyczynią się do osiągania sukcesów w wybranej dziedzinie. Następujące po sobie kroki rozwojowe są uzależnione od nabytej wcześniej wiedzy.

Nasi mentorzy uczą, inspirują i nadzorują proces edukacji swoich podopiecznych.

Cena pakietu

Lista placówek