INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA

Opis pakietu

INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA

Cykl 4 spotkań ze specjalistą dla dzieci od 4 roku życia.

Zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy, takie jak: zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, za niski lub za wysoki poziom uwagi i koncentracji ?
Z opóźnieniem reaguje ono na bodźce z otoczenia, np. ruch i dotyk, lub wręcz przeciwnie – reaguje na nie zbyt gwałtownie?

Skonsultuj się ze specjalistą i sprawdź, czy twoje dziecko nie przejawia problemów w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, które mogą być przyczyną trudności w prawidłowym funkcjonowaniu twojego dziecka.

Integracja sensoryczna jest zdolnością do odczuwania, rozumienia i prawidłowego reagowania na informacje płynące z otoczenia i własnego organizmu, które odbierają nasze zmysły . Gdy procesy te są zaburzone, codzienne życie dziecka i osób przebywających w jego otoczeniu staje się trudniejsze.

Wszystkich rodziców, którzy zauważyli u swoich dzieci niepokojące zachowania, zapraszamy do skorzystania z cyklu 4 spotkań z certyfikowanym specjalistą z zakresu diagnostyki i terapii integracji sensorycznej, który po przeprowadzonej obserwacji dziecka oraz wywiadzie z rodzicami postawi diagnozę dotyczącą przyczyn zaburzeń oraz – w przypadku wskazań, ustali harmonogram i zakres ewentualnej dalszej terapii.

Cykl spotkań przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia.

Do konsultacji ze specjalistą powinny skłonić m.in. następujące objawy zaobserwowane u dziecka:

• reagowanie na dotyk rozdrażnieniem lub ignorowanie nawet mocnych uderzeń

• zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej,

• okazywanie lęku podczas zabawy,

• poszukiwanie intensywnych i ryzykownych zabaw

• kłopoty z zaśnięciem,

• płaczliwość,

• trudności z koncentracją,

• problemy z koordynacją ruchową (m.in. podczas chodzenia, zabawy, rysowania).

Pamiętaj: z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta a dysfunkcje te w późniejszym okresie mogą negatywnie wpływać na proces uczenia się i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

Cena pakietu

Lista placówek